[GRASS-de] installation grass6.2

Stephan Holl stephan.holl at intevation.de
Mo Jan 22 07:19:43 CET 2007


Hello dieter,

dieter riegler <a9426061 at unet.univie.ac.at> wrote at Sun, 21 Jan 2007
23:33:27 +0100:

> StdCmap.h

dpkg -S StdCmap.h
libxmu-headers: /usr/include/X11/Xmu/StdCmap.h

Es fehlt scheinbar das Paket libxmu-headers.

Viele Grüße

	Stephan


-- 
Stephan Holl: www.intevation.de/~stephan| GISpatcher: www.gispatcher.de
Intevation GmbH: www.intevation.de   | GAV e.V.: www.grass-verein.de
Georgstr.4: 49074 Osnabrück       | Telefon:  +49(0)541. 3350832
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname  : signature.asc
Dateityp  : application/pgp-signature
Dateigröße : 189 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL     : <https://lists.fossgis.de/pipermail/fossgis-talk-liste/attachments/20070122/615faf3e/signature.asc>